ANUNȚURI

Anunţ - rezultat final concurs promovare

Rezultatul final al examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de personalul contractual, pentru următoarele funcții:

Subunitatea Observatorul Astronomic „V. Anestin“

  • Muzeograf gr. II - S --> Muzeograf gr. I - S (1 post)
  • Muzeograf gr. I - S --> Muzeograf gr. IA - S (2 posturi)

Serviciul financiar contabilitate, administrativ și achiziții

  • Inspector de specialitate gr. I - S --> Inspector de specialitate gr. IA - S

( descarcă documentul)

( descarcă rezultat examen promovare)

Anunţ - organizare concurs promovare

Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea“ cu sediul în municipiul Bacău, str. Aleea Parcului nr. 9, organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de personalul contractual, pentru următoarele funcții:

Subunitatea Observatorul Astronomic „V. Anestin“

  • Muzeograf gr. II - S --> Muzeograf gr. I - S (1 post)
  • Muzeograf gr. I - S --> Muzeograf gr. IA - S (2 posturi)

Serviciul financiar contabilitate, administrativ și achiziții

  • Inspector de specialitate gr. I - S --> Inspector de specialitate gr. IA - S

( descarcă documentul)

( descarcă rezultat examen promovare)

Anunţ - rezultat final

Rezultatul final al concursului organizat în perioada 08.11.2021 – 11.11.2021 pentru ocuparea postului vacant, corespunzător  funcţiei contractuale de conducere, de şef serviciu – 1 post,  de la subunitatea Observatorul Astronomic „Victor Anestin” din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău

( descarcă documentul)

( descarcă rezultat examen promovare)

Anunţ - rezultat interviu

Rezultatul interviului de la concursul organizat în data de 08.11.2021 organizat pentru ocuparea, funcţiei contractuale de conducere, de şef serviciu de la subunitatea Observatorul Astronomic „Victor Anestin” din cadrul Complexului Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea“ Bacău

( descarcă documentul)

( descarcă rezultat examen promovare)

Anunţ - rezultatul probei scrise

Rezultatul probei scrise la concursul din data de 08.11.2021 organizat pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcţiei contractuale de conducere, de şef serviciu de la subunitatea Observatorul Astronomic „Victor Anestin”

( descarcă documentul)

( descarcă rezultat examen promovare)

Barem subiecte

pentru concursul din 08.11.2021,

la proba scrisă pentru funcţia de şef serviciu, nivelul studiilor superioare, gradul II, din cadrul subunităţii Observatorul Astronomic „Victor Anestin”

( descarcă documentul)

( descarcă rezultat examen promovare)

Anunţ organizare concurs

Rezultatul selectării dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției contractuale vacante de șef serviciu gradul II la subunitatea Observatorul Astronomic „Victor Anestin“

( descarcă documentul)

( descarcă rezultat examen promovare)

Anunţ organizare concurs

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii ,,Ion Borcea” Bacău str. Aleea Parcului, nr. 9, organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției contractuale, de conducere, vacantă, la subunitatea Observatorul Astronomic „Victor Anestin“:

  • șef serviciu, nivelul studiilor superioare, gradul II - 1 post;

( descarcă documentaţia pentru înscriere)

( descarcă rezultat examen promovare)