Activități cultural-educaționale:
Parteneriat în cadrul proiectul educațional
“Calendarul Ecologic”  – Ziua Zonelor Umede
Parteneriat în cadrul proiectul educațional
„Cunoașterea zoocenozei specifice mediului acvatic dulcicol”
Parteneriat în cadrul proiectului județean "Unitate și diversitate sub un singur nume - Grigore Antipa"
Parteneriat în cadrul proiectul educațional
"Cunoașterea zoocenozei specifice mediului acvatic dulcicol"
Parteneriat în cadrul proiectului educațional
„Tinerii și natura”
Parteneriat în cadrul proiectului educațional
“Ziua Pământului”
Parteneriat în cadrul proiectului educațional
„Cultură și civilizație băcăuană”
Parteneriat în cadrul proiectului național
„Picătura de cristal, Bistrița podoaba apelor moldovene”