> Cercetarea este parte integrantă a activităților Complexului Muzeal de Științele Naturii "Ion Borcea". În instituția muzeală cercetarea este orientată în două direcții: cercetarea colecțiilor și studii de biodiversitate. Specialiștii din cadrul muzeului constituie o echipă omogenă alcătuită din 23 de muzeografi și 9 conservatori.
> Specialiștii îmbogățesc continuu colecțiile de botanică, zoologie, mineralogie și paleontologie; conduc cercetări în cadrul unor programe locale si naționale, colaborează în proiecte de cercetare cu universități, institute și ONG-uri.
> Întreg colectivul de muzeografi este implicat în cercetarea patrimoniului deoarece această direcție reprezintă fundamentul dezvoltării colecțiilor și valorificării patrimoniului.
> Până în prezent muzeografii și conservatorii au participat la realizarea unor studii de inventariere a tezaurului natural (studii de biodiversitate) în parcuri și rezervații naturale din România: Parcul Național Ceahlău, Parcul Național Piatra Craiului, Parcul Național Cheile Bicazului - Hășmas, Parcul Natural Vânători Neamț. Aceste studii au contribuit la îmbogățirea colecțiilor Complexului Muzeal de Științele Naturii "Ion Borcea" cu exemplare deosebit de valoroase.
Un alt aspect al cercetării în muzeu este axat pe relația public-muzeu și implicarea muzeului în viața socială și culturală a comunității băcăuane. În acest sens cercetări cu caracter statistic au fost realizate, în cadrul Complexului Muzeal de Științele Naturii "Ion Borcea" Bacău, în principal, prin intermediul chestionarelor.