Expozițiile sunt principalele forme de manifestare în plan social ale muzeelor dar formele pe care le îmbracă activitatea muzeală s-au diversificat pentru a se adapta dinamicii sociale. Desfășurarea activității cu publicul se realizează pe baza ofertei educaționale a muzeului corelată cu preferințele publicului.
Oferta cultural-educațională include o gamă diversă de activități educaționale, dintre care menționăm:
>
expoziția școlară itinerantă reprezentă o modalitate flexibilă de colaborare cu instituțiile de învațamânt;
>
atelierele de lucru - "workshop-uri" o activitate interactivă foarte îndragită de preșcolari și școlari.
>
prezentări multimedia care promovează valori naturale, ariile protejate, fauna și flora ocrotite din județul Bacău, problemele de mediu, fenomenele astronomice etc.;
>
lecția recapitulativă organi- zată în strânsă legătură cu profesorul de la clasă și la solicitarea acestuia;
Oferta muzeului
Prezentări multimedia
Oferta muzeului
Prezentări multimedia
Ofertă expoziții itinerante
Ofertă expoziții itinerante