EXPOZIȚII ITINERANTE

Viciile – tentaţii înşelătoare

Expoziție itinerantă în instituţii similare din ţară sau unităţi şcolare din judeţul Bacău, care cuprinde suportul științific pe roll-up-uri, bannere şi un modul central unde sunt prezentate cele mai importante 3 vicii: fumatul, alcoolul şi drogurile. Expoziţia prezintă câte un scurt istoric pentru tutun, alcool, dar şi efectele pe care le au asupra organismului uman consumul acestora, dezechilibrele şi bolile pe care le generează. Expoziția urmărește conștientizarea publicului vizitator privind consecinţele negative ale consumului de alcool, tutun şi droguri asupra organismului, degradarea stării de sănătate, distrugerea familiei, carierei celor atraşi de aceste tentaţii. Sunt evidențiate avantajele renunțării la vicii prin auto-disciplină, conştiinţă/raţiune şi oferirea unor modele pozitive de viaţă prin accesul la diferite programe de ajutor pentru astfel de probleme.


Trofee de vânătoare

Expoziţia poate fi itinerantă în instituţii similare din ţară și cuprinde material tridimensional reprezentat de diferite trofee de vânătoare, un panou interactiv cu mulaje care reprezintă urmele unor animale sălbatice din fauna ţării noastre precum şi un număr de 6 roll-up-uri ce conţin informaţii privind recordurile naţionale şi internaţionale obţinute în urma evaluării trofeelor de vânătoare de către C.I.C (Consiliul Internaţional al Vânătorii şi Conservării Vânatului), date privind speciile de vânat din judeţul Bacău, precum şi curiozităţi din lumea animalelor sălbatice.


Strategii de supravieţuire în lumea insectelor

Expoziţia îşi propune să dezvăluie publicului câteva dintre secretele insectelor – ce importanţă are forma (aspectul) şi culoarea lor, de ce unele ne produc neplăceri (ne pişcă, zumzăie, ne invadează „teritoriul”), etc.? Răspunsurile la aceste întrebări sunt date de adaptările lor care s-au realizat pe două planuri, astfel insectele au reuşit să-şi dezvolte strategii de supravieţuire atât faţă de duşmanii naturali, cât si faţă de condiţiile de viaţă mereu schimbătoare. Astfel, expoziţia constituie un mijloc de informare asupra modalităţilor de adaptare a insectelor la diferite moduri de viaţă în scopul înţelegerii rolului şi poziției insectelor în natură. Expoziția poate fi itinerată în instituţii similare din ţară sau unităţi şcolare din judeţul Bacău.


Cinci simţuri – un univers!

Expoziţia conţine module ce prezintă cele 5 simţuri: văzul, auzul, al gustului, al pipăitului precum şi al mirosului, dar şi informații de ultimă oră cu privire la cele 21 de simţuri descoperite la om până în prezent. Aceste module sunt completate de panouri, planşe, exponate tridimensionale, care prezintă anatomia şi fiziologia organelor de simţ. Fiecare dintre module are în componenţă aspecte interactive care permit vizitatorilor să-şi dezvolte şi să aprofundeze cunoaşterea propriului organism. Principiile pedagogice utilizate în această expoziţie sunt învăţarea prin descoperire şi comparaţie, precum şi prin folosirea elementului surpriză.

Expoziția poate fi itinerată în instituţii similare din ţară sau unităţi şcolare din judeţul Bacău.


Aloe vera – planta minune

Proiectul cultural expozițional oferă publicului vizitator posibilitatea de a se informa asupra speciei Aloe vera, o plantă larg utilizată din vremuri antice pentru proprietăţile sale curative. Sunt prezentate date despre istoria plantei, biologia speciilor de Aloe, varietatea de specii, modalităţi de procesare a plantei şi efectele principiilor active extrase din această plantă asupra organismului uman. Expoziţia este însoţită de o colecţie de specii de Aloe şi o vitrină cu produse medicinale şi cosmetice realizate din această plantă.

Expoziția poate fi itinerată în instituţii similare din ţară sau unităţi şcolare din judeţul Bacău.


Amfibieni şi reptile - cunoaştere şi protecţie

Expoziția prezintă aspecte legate de cunoaşterea şi protecţia amfibienilor şi reptilelor: filogenie, morfologie şi organizaţie internă, mituri şi credinţe populare despre amfibieni şi reptile, protecţia amfibienilor şi reptilelor, amfibienii şi reptilele din România. Pe lângă vizualizarea panourilor care compun expoziţia, se va realiza şi prezentarea de lecţii de ecologie şi filme cu conţinut ştiinţific, ecologic şi etologic despre amfibieni şi reptile.

Expoziția poate fi itinerată în unităţi şcolare din judeţul Bacău.


Insecte sociale

Proiectul cultural expoziţional propune publicului vizitator o incursiune în lumea complexă a insectelor sociale prin ilustrarea diversităţii, morfologiei, biologiei şi ecologiei acestui grup de nevertebrate, printr-o abordare muzeologică dinamică.

Expoziția poate fi itinerată în instituţii similare din ţară sau unităţi şcolare din judeţul Bacău.


Fascinanta lume a scoicilor

Expoziția îşi propune evidențierea diversităţii lumii scoicilor în strânsă corelaţie cu modul lor de viaţă şi cu rolul acestora în economia naturii. Astfel, expoziţia cuprinde 6 panouri tematice ce cuprind informaţii interesante despre lumea acestor vieţuitoare care impresionează prin diversitatea de forme şi prin adaptările lor la mediul acvatic.

Expoziția poate fi itinerată în instituţii similare din ţară.


Comorile şi iluziile din farfurie

În cadrul expoziţiei itinerante sunt prezentate microelemente şi macroelementele care au un rol important în constituirea şi buna funcţionare a organismului uman, alături de vitaminele hidrosolubile şi liposolubile, ca elemente indispensabile unei bune sănătăţi. Sunt oferite informaţii despre aditivii alimentari şi pericolele pe care aceştia le prezintă pentru sănătatea omului, precum şi modalitatea de stabilire a raţiei alimentare zilnice (calorii, glucide, proteine, lipide) în funcţie de vârstă, sex şi activitatea desfăşurată.

Expoziţia poate fi itinerată în cadrul unor parteneriate încheiate între unităţile şcolare şi instituţia noastră la clasele de gimnaziu şi liceu.


Sunet și culoare în lumea păsărilor

Expoziţia prezintă publicului vizitator specii deosebite de păsări exotice de ornament precum şi specii de păsări cântătoare. Expoziţia este compusă din 12 voliere mari cu 12 specii de papagali mari şi peruşi (Marele Alexander, Micul Alexander, papagal Nanday, papagal Penant, papagal Bourke, papagal Nimphă, papagal Călugăr, Rosella, Agapornis cu cap negru, peruşi cântători, peruşi ondulaţi) şi specii mici de păsări (cinteze Binsen, Spitz, Gould Amandina, cinteze zebrate, canari).

Expoziţia este organizată de specialiştii subunităţii Vivariu şi se itinerează la cerere către alte instituţii muzeale.


Fructe şi seminţe din flora spontană şi cultivată

Expoziţia prezintă publicului vizitator, printr-un design atractiv, informaţii privind modul cum se formează un fruct, structura unui fruct şi a unei seminţe, principalele categorii de fructe, o parte din utilizările fructelor şi seminţelor în alimentaţie şi medicina naturistă. Sunt expuse fructe şi seminţe provenite de la 80 de specii de plante din flora spontană şi cultivată a judeţului Bacău, aranjate pe baza unor criterii ştiinţifice şi didactice. Astfel, vizitatorii pot descoperi o varietate mare de tipuri de fructe: uscate dehiscente (păstaie, siliculă, silicvă, foliculă, capsulă, polifoliculă), uscate indehiscente (cariopsă, achenă, nucă, nuculă, samară, disamară, păstaie ind., siliculă ind.), fructe cărnoase şi baciforme (bacă, drupă, peponidă, poamă).

Expoziţia este realizată de specialiştii subunităţii Vivariu şi se itinerează la cererea altor instituţii muzeale.


Calul animal nobil

Proiectul cultural expozițional „Calul animal nobil” oferă publicului vizitator posibilitatea de a se informa asupra genului Equus, specie ce a însoţit societatea umană din cele mai vechi timpuri, contribuind major la parcursul dezvoltării acesteia. Sunt prezentate date despre evoluţia speciei, aspecte morfologice şi anatomice, obținerea raselor şi descrierea celor mai cunoscute din ţara noastră, aspecte ale comportamentului la nivelul speciei şi în raport cu oamenii, evenimente şi figuri istorice relevante însoţite de caii lor, precum şi trecerea spre mitologie a speciei Equus. Expoziţia este însoţită de un panou pe care sunt expuse scheletul membrului anterior, posterior şi a craniului pentru a sublinia evoluţia şi adaptarea la mediu a speciei.

Expoziția poate fi itinerată în instituţii similare din ţară sau unităţi şcolare din judeţul Bacău.

Titluri panouri
1. DRUMUL SPRE EQUUS
2. CALUL FORMĂ ŞI CULOARE
3. UNITATE ÎN DIVERSITATE
4. COMUNICARE ŞI ARMONIE
5. ISTORIE ŞI MITOLOGIE.


Universul invizibil

Expoziția prezintă Universul studiat în diverse lungimi de undă din spectrul electromagnetic. Lumina este stimulul care acționând asupra retinei din ochi produce la omul sănătos senzația vizuală. Din punct de vedere fizic, lumina este o radiație electromagnetică și este doar o porțiune mică a spectrului electromagnetic. Pe lângă lumină, spectrul electromagnetic mai cuprinde și radiații invizibile: unde radio, radiații ultraviolete, infraroșii, raze X și gama. Pentru a înțelege cât mai bine corpurile și fenomenele din Univers, astronomii analizează Universul atât în radiații vizibile, cât și în spectrul invizibil.

Întrucât atmosfera Pământului este transparentă în special pentru radiațiile vizibile și pentru o parte din undele radio, în ultimii ani s-au plasat pe orbită în jurul Pământului o serie de telescoape spațiale în infraroșu, ultraviolet, raze X și gama, pentru a studia. Expoziția „Universul invizibil” prezintă cele mai importante descoperiri realizate cu ajutorul acestor telescoape spațiale.


Noutăți în astronomie

Expoziția prezintă cele mai importante descoperiri realizate în astronomie în ultimul deceniu. Sunt prezentați planetoizii descoperiți în ultimii ani în Centura lui Kuiper și încadrarea acestora în tipurile de corpuri cerești existente în Sistemul Solar, fiind introdusă astfel noua definiție stabilită pentru planetele Sistemului Solar, precum și noua categorie de corpuri cerești: planetele pitice. Sunt prezentați și asteroizii care au fost descoperiți că ar avea orbitele foarte apropiate de orbita Pământului și care sunt considerați că ar reprezenta potențiale pericole pentru planeta noastră, dându-se exemple de asemenea asteroizi potențial periculoși.

Sunt prezentate și cele mai mari stele descoperite, precum și stelele cele mai luminoase, sau stelele cele mai masive. Sunt descrise cele mai tinere roiuri stelare, precum și cele mai bătrâne roiuri de stele. Din cele peste 4000 de planete extrasolare descoperite în galaxia noastră sunt prezentate: prima exoplanetă descoperită, primul disc protoplanetar observat, cea mai apropiată și cea mai îndepărtată exoplanetă, steaua cu cele mai multe exoplanete, cea mai mică și cea mai mare exoplanetă, exoplaneta cea mai bătrână, etc.

Expoziția descrie cele mai fierbinți și cele mai reci nebuloase planetare descoperite până în prezent, precum și cea mai tânără rămășiță de supernovă, sau cea mai masivă gaură neagră stelară. Sunt prezentate roiurile de galaxii și modul în care galaxiile interacționează în interiorul acestora. Este arătat modul în care aceste roiuri de galaxii acționează ca lentile gravitaționale și cum cu ajutorul acestor „lentile” au fost fotografiate cele mai tinere și mai îndepărtate galaxii descoperite până în prezent.