Prin Editura "Ion Borcea" se publică 
anuarul științific al muzeului,  
"STUDII ȘI COMUNICĂRI". 
În cadrul Complexului Muzeal de Științele Naturii "Ion Borcea" funcționează, începând cu anul 1998, editura cu profil științific "Ion Borcea". Prin acest departament sunt valorificate în plan științific studiile realizate de muzeografi și cercetările comunicate de personalități din țară și străinătate cu ocazia simpozioanelor organizate de instituția noastră.
Editura "Ion Borcea"
Aceste lucrări pot fi obținute, în limita 
stocului disponibil, la schimb cu publicații de 
valoare echivalentă între instituții. 
Alături de periodice, Editura "Ion 
Borcea" publică și lucrări cu caracter 
științific și de popularizare a științei. 
Biblioteca Complexului Muzeal "Ion Borcea" a fost înființată în anul 1959, cuprinde în prezent peste 22.000 volume. Prin schimburile de carte realizate de muzeu cu instituții din străinătate Secțiunea "Publicații științifice străine" cuprinde un număr de 120 titluri care asigură accesul specialiștilor la cercetări de ultimă oră.
Biblioteca