COLECȚII

Geologie și paleontologie

Colecția de geologie cuprinde un număr de 717 piese, majoritatea provenind din minele de la Baia Mare.

Colecția de paleontologie este compusă din 99 de piese ce aparțin la 82 de specii.

Alge și licheni

Colecția de alge cuprinde reprezentanți din 39 de specii, iar colecția de licheni deţine 5377 piese aparţinând la 642 specii.


Mușchi

Colecţia de briofite cuprinde aproxomativ 6000 de specimene provenite din ţară dar şi din străinătate. Bazele colecţiei au fost puse în anul 1970 prin achiziţia Colecţiei  „C. Papp”.

Ciuperci

Bazele colecţiei de ciuperci au fost puse în 1975, prin achiziţia de către muzeu a unei colecţii de micromicete şi macromicete, ulterior fiind îmbogăţită prin achiziţii şi piese colectate şi herborizate de micologii din cadrul instituţiei.


Plante vasculare

Colecţia de plante vasculare cuprinde un număr de peste 75.000 exemplare. Începând din anul 1970 se constituie colecţia Flora Moldavae Exsiccata, care conţine 7 centurii cu peste 55.000 coli de ierbar. Colecţia de plante vasculare numără 16.000 piese primite la schimb din America, Africa, Asia, Australia şi Europa.

Entomologie

Colecția de entomologie include un număr de peste 89.000 de piese, fiind cea mai bogată din patrimoniul instituției. Cuprinde specii rare, endemice și specii protejate de lege, precum: croitorul mare al stejarului (Cerambyx cerdo), croitorul alpin (Rosalia alpina), fluturele mărului lupului (Zerynthia polyxena), fluturele apollo roșu (Parnassius apollo) etc.


Malacologie

Colecţia de malacologie cuprinde specii provenite din diverse regiuni ale globului, fiind alcătuită din 16.247 exemplare ce aparțin la 675 specii.

Herpetologie

Colecția de herpetologie cuprinde peste 7000 de piese aparținând la 15 specii de amfibieni și 16 specii de reptile, fiind conservate sub formă de preparate umede și piese osteologice.


Ornitologie

 Colecţia de ornitologie cuprinde peste 3.000 de exemplare care aparţin unui număr de 230 specii. Colecția cuprinde piese naturalizate, balguri, cranii şi sternuri. Dintre piesele acestei colecţii se remarcă exemplarele naturalizate de: acvilă imperială (Aquila heliaca), cocoş de munte (Tetrao urogallus), fazan (Phasianus colchicus) etc.

Mamalogie

Colecția de mamalogie a Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii a început să se dezvolte din anul 1965, în concordanţă cu cercetările efectuate mai ales asupra faunei de mamifere din bazinul mijlociu al Siretului. Numărul total al pieselor din colecţia de mamalogie a Muzeului de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău, în anul 2019, este de 265 de exemplare.


Animale vii

Colecţia de animale vii din cadrul subunităţii Vivariu include un număr de 1460 exemplare aparținând la 60 de specii.

Plante vii

Colecţia de plante vii din sera muzeului cuprinde peste 200 specii originare din: America, Asia, Australia, Africa și Europa.