Expoziţiile sunt principalele forme de manifestare în plan social ale muzeelor dar formele pe care le îmbracă activitatea muzeală s-au diversificat pentru a se adapta dinamicii sociale. Desfăşurarea activităţii cu publicul se realizează pe baza ofertei educaţionale a muzeului corelată cu preferinţele publicului.

Oferta cultural-educaţională include o gamă diversă de activităţi educaţionale, dintre care menţionăm:
>
expoziţia şcolară itinerantă reprezentă o modalitate flexibilă de colaborare cu instituţiile de învaţamânt;
>
atelierele de lucru - "workshop-uri" o activitate interactivă foarte îndragită de preşcolari şi şcolari.
>
prezentări multimedia care promovează valori naturale, ariile protejate, fauna şi flora ocrotite din judeţul Bacău, problemele de mediu, fenomenele astronomice etc.;
>
lecţia recapitulativă organizată în strânsă legătură cu profesorul de la clasă şi la solicitarea acestuia.

 

Oferta educațională

Mesaje pentru natură